AGRITECHNICA dan RAUCH` a alt覺n Madalya

RAUCH AGRITECHNICA 2015 de yeniden alt覺n madalya da ald覺.
襤novasyon " Connected Nutrient Management " alan覺nda, üretici  JOHN DEERE, LANDDATA EUROSOFT, VISTA, RAUCH ve SULKY firmalar覺n覺n yapt覺覺 gelitirme ibirlii ödüllendirilecek.

RAUCH AGRITECHNICA 2015 de yeniden alt覺n madalya al覺yor. Bu Madalya, 襤novasyon dal覺nda "Connected Nutrient Management " projesi için, üretici  JOHN DEERE, LANDDATA EUROSOFT, VISTA, RAUCH ve SULKY firmalar覺n覺n yapt覺覺 gelitirme ibirlii için verilecek.

Connected Nutrient Management " in amac覺, s覺v覺 ve mineral gübrelerin otomatik olarak planlanmas覺 ve da覺l覺m覺n覺n, yeni gübreleme yönetmelii çerçevesinde bütünsel ve kombine yap覺lmas覺d覺r.

Rauch,bu üstün Performansa katk覺 salayan firmalardaki tüm geliimcilere teekkür ediyor. Rauch firmas覺n覺n arast覺rma ve gelitirme bölümü,  5.alt覺n madalyas覺n覺 alarak, firman覺n yenilikçilik anlay覺覺n覺 bir kez daha kan覺tlad覺.

Connected Nutrient Management " ne demektir:

Tek elden komple gübreleme planlamas覺

Üretici  JOHN DEERE, LANDDATA EUROSOFT, VISTA, RAUCH ve SULKY firmalar覺n覺n ibirlii ile gerçekletirilen Connected Nutrient Management,  bir tarlan覺n gübre ihtiyac覺n覺 tespit ederek, organik ve mineral gübreleme ile gübre ihtiyac覺n覺,Azot (N) ve Fosfor (P) unu dengeliyor. Sonuç olarak, özel yaz覺l覺m覺, sensör modülleri ve firmalar aras覺 kablosuz alarla, gübreleme kart覺n覺 ç覺kar覺yor,ayar parametrelerini ISOBUS-Gübreleme makinas覺ndaki Universalterminale gönderiyor. Bu yollarla belirlenen gübre miktarlar覺, tarlan覺n ihtiyac覺 olan gübre, her noktaya uygun sekilde serpiliyor. Bu ekilde gübreleme, en iyi ekilde optimize edilip,gübre  masraflar覺 azalt覺l覺yor.

Connected Nutrient Management, gübre yönetmeliinin tümkurallar覺n覺 dikkate al覺r. 襤letme sorumlusu, organik ve mineral gübrelemeyi en iyi ekilde yapacak bilgiyi al覺r. Gübrelemekart覺,yüksek otomasyon ile daha hassas ve komforlu oluyor.Gerekli tüm bilgiler kayda al覺n覺yor.

Bölgesel verim potensiyeli, gübreleme yönetmelii kurallar覺 içinde, çevreye duyarl覺 ekilde, en yüksek seviyeye ç覺k覺yor.

Connected Nutrient Management,                                                                                                                                                                                                     aa覺daki kat覺l覺mc覺 firmalar覺n yeniliklerinden faydalan覺r:

Web-Portal MyJohnDeere, DVO konform von Land Data Eurosoft, VISTA „Talking Fields“ Satellitenbilder, John Deere HarvestLab, John Deere Manure Sensing, John Deere Wireless Data Transfer, RAUCH AXIS-ISOBUS-und SULKY-ISOBUS-Düngerstreuer.

RAUCH look forward to meet you in Hanover on the RAUCH Yenilikler Halle 9 | D15 stand覺nda