Nowe pokolenie w zarządzie firmy RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

1 sierpnia 2015 r. prezes zarządu Joachim Rauch przekazał odpowiedzialność za dział sprzedaży/marketingu RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH młodszemu bratu, dr. h. c. Norbertowi Rauchowi.

Joachim Rauch, który rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie w 1983 r., a w 1989 r. został wspólnikiem i dyrektorem działu sprzedaży, wciąż będzie służył firmie swoim bogatym doświadczeniem i wspierał projekty w charakterze doradcy. W momencie przejęcia odpowiedzialności za sprzedaż Joachim Rauch rozpoczął jej szybki rozwój na rynku krajowym oraz zagranicznych. Dzięki jego wysiłkom możliwe było stworzenie globalnych struktur spółki w ponad 40 krajach oraz osiągnięcie 65-procentowego udziałów eksportu w obrotach. W Niemczech oraz w krajach docelowych eksportu udało się zarówno znacząco zwiększyć udziały w rynku, jak i wzmocnić obraz rodzinnego przedsiębiorstwa RAUCH jako producenta maszyn rolniczych i komunalnych. Pod skutecznym kierownictwem Joachima Raucha obroty firmy wzrosły z 8 mln do 76 mln euro. Dzięki wyjątkowemu i bardzo osobistemu zaangażowaniu wniósł on ogromny wkład w dzisiejszy obraz przedsiębiorstwa.

Jego brat i następca, Norbert Rauch, rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie w 1979 r., a w 1987 r. został mianowany kierownikiem działu technicznego. Jego zespół zajmujący się rozwojem produktów liczy obecnie ponad 40 inżynierów i innych pracowników i stanowi ważne źródło innowacji firmy. Jako niegdysiejszy członek prezydium Niemieckiego Związku Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA) oraz wieloletni członek połączonego komitetu Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG), a także dzięki kontaktom z wieloma czołowymi rolnikami, Norbert Rauch mógł wcześnie rozpoznawać zmiany i kierunki rozwoju w branży oraz na rynku.

Martin Rauch, jako pierwszy przedstawiciel 4. pokolenia rodzinnego przedsiębiorstwa RAUCH, studiował budowę maszyn i zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach KUHN w Brodhead, Wisconsin w USA, NEOPLAN w Pilsting w Niemczech i BOSCH w Chinach. Po 3 latach pracy w dziale konstrukcyjnym producenta maszyn rolniczych KRONE w Spelle dnia 01.05.2011 r. Martin Rauch objął swoje pierwsze stanowisko kierownicze w rodzinnym przedsiębiorstwie RAUCH. W roku 2013 został mianowany kierownikiem projektu „Wprowadzenie nowego systemu oprogramowania dla całego przedsiębiorstwa”, który wkrótce został zrealizowany. Dnia 01.08.2015 r. oprócz odpowiedzialności za cały dział informatyczny/elektronicznego przetwarzania danych przejął dalsze zadania kierownicze związane z serwisem, kontrolą jakości i budową narzędzi oraz prototypów. Podczas kolejnego zgromadzenia wspólników, w listopadzie 2015 r., Martin Rauch został wybrany nowym prezesem spółki, które to stanowisko objął dnia 01.01.2016 r.

Hermann Rauch pozostaje dyrektorem działu finansów, controllingu i produkcji. Pracę w rodzinnym przedsiębiorstwie rozpoczął w 1985 r. i utworzył obszerne struktury elektronicznego przetwarzania danych, które zapewniły stale aktualizowane dane dotyczące firmy, umożliwiające optymalne zarządzanie nią. Odpowiada również za pomyślne przeniesienie/częściowe przeniesienie przedsiębiorstwa z dotychczasowej siedziby w Sinzheim oraz dawnych siedzib w Bühl i Vimbuch do Baden-Airpark. W 2009 r. uruchomiono produkcję w nowym zakładzie, który wyróżnia znacząco większa wydajność procesów oraz jakość produktów. W sierpniu 2015 r. otwarto nowe centrum usługowo-szkoleniowe, w którym dostępne są nowy ośrodek szkoleniowy dla naszych młodszych pracowników, hala budowy narzędzi oraz pomieszczenia obsługi klienta, treningowe i kontroli jakości. Systemy produkcji i instalacje produkcyjne Rauch są wyjątkowo wysokiej klasy. Dlatego w 2015 r. firma RAUCH zdobyła niemiecką nagrodę dla średnich przedsiębiorstw „Großen Preis des Mittelstandes”, przyznawaną przez Fundację Oskara Patzelta.