Dalsze odmłodzenie zarządu firmy RAUCH

31 lipca 2017 r. dr Norbert Rauch (66) przekazuje odpowiedzialność za obszar „Technologia” dotychczasowemu kierownikowi działu rozwoju Volkerowi Stöcklinowi. Dr Rauch przechodzi do rodzinnej rady nadzorczej i wspólnie ze swoim bratem Joachimem będzie tam wspierał rozwój firmy.

Volker Stöcklin otrzymuje prokurę i staje się członkiem kierownictwa. Młody i silny zespół kierowniczy firmy RAUCH prowadzony przez Hermanna Raucha (finanse/kadry/produkcja), Wilfrieda Müllera (sprzedaż/marketing/obsługa klienta), Martin Raucha (IT/systemy produkcyjne/zarządzanie jakością) oraz Volkera Stöcklina (technologia) posiada kompetencje, doświadczenie i entuzjazm konieczne do poprowadzenia tej posiadającej duże tradycje firmy rodzinnej, która zatrudnia dzisiaj 381 pracowników i generuje obrót 64 mln euro, bezpiecznie w przyszłość.

Dzięki wyłonieniu nowego kierownictwa firma RAUCH jest optymalnie przygotowana na podjęcie wyzwań nadchodzących w rolnictwie w związku z globalizacją, cyfryzacją i zmianami klimatycznymi.