Informacje prawne

  • Ochrona danych

Firma RAUCH serdecznie dziękuje za odwiedzenie naszej strony i wykazanie zainteresowania naszymi produktami. Mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na te pytania nie jest obowiązkowe. Zapisywanie, przetwarzanie i przekazywanie wszelkich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony służy wyłącznie powiadamianiu Państwa o produktach i ofertach usług. Firma RAUCH gwarantuje zachowanie poufności oraz spełnienie wymogów stawianych przez przepisy dotyczące ochrony danych.

  • Prawa autorskie

Logo, tekst, obrazy, elementy grafiki oraz pozostała zawartość strony internetowej RAUCH podlega ochronie związanej z prawami autorskimi i innymi przepisami dotyczącymi własności. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie oraz przekazywanie stronom trzecim zawartości niniejszej strony w celach komercyjnych bez
zgody firmy RAUCH jest zabronione. Elementy graficzne można wykorzystywać wyłącznie do użytku prywatnego.

  • Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona została przygotowana z zachowaniem dużej dbałości. Obrazy, teksty, ceny oraz inne dane stanowią informacje o charakterze niewiążącym. Zamieszczone informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Firma RAUCH nie ponosi odpowiedzialności za błędy.
Firma RAUCH nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem niniejszej strony. Tym samym firma zwolniona jest od odpowiedzialności za zamierzone i rażące zaniedbania.
Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do stron internetowych osób trzecich. Ich wykorzystanie umożliwia opuszczenie strony RAUCH. RAUCH nie ma kontroli nad zawartością stron osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za nią ani za szkody wynikające z jej wykorzystania. Zamieszczenie łączy odbywa się w charakterze usługi świadczonej osobom odwiedzającym.

  • Znak wydawniczy

Wydawca:
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Adres:
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
Landstraße 14
D-76547 Sinzheim
Telefon: +49 (0)7221-985-0
Faks: +49 (0)7221-985-200
E-mail: info@rauch.de

Adres pocztowy:
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
P.O. Box 1162
D-76545 Sinzheim

Dyrektorzy zarządzający: Hermann Rauch, Norbert Rauch, Martin Rauch, Wilfried Müller
Firma zarejestrowana w sądzie rejonowym w Mannheim. Dział B rejestru handlowego. Nr w rejestrze: 210227. Numer identyfikacyjny podatnika: DE 811162437