O firmie

Firma RAUCH została założona w 1921 roku i pozostaje firmą rodzinną już od trzech pokoleń.

RAUCH - Unternehmen Zukunft

Dwa główne obszary specjalizacji firmy to:

  • TECHNOLOGIA DOZOWANIA ORAZ WYSIEWU

Te dwa obszary stanowią podstawę innowacyjnych produktów firmy RAUCH:

  • Technologia nawożenia
  • Technologia wysiewu soli i piasku w maszynach komunalnych
  • Technologia siewu (jako dostawca dla innych producentów)

Wiele krajowych i międzynarodowych nagród oraz ponad 400 patentów świadczą o potencjale innowacyjności firmy.

Rolnicy oraz rolnicze firmy usługowe z całego świata darzą zaufaniem produkty RAUCH, będące gwarancją standardów wysokiej jakości i niezawodności. Intensywna współpraca z rolnkami oraz specjalistami ze świata nauki prowadzi do systematycznego opracowywania rozwiązań zaspokajających obecne i przyszłe oczekiwania rynku.