Juridische aspecten

  • Gegevensbescherming

RAUCH verheugt zich over uw bezoek aan deze website en uw interesse aan onze producten. Eventueel krijgt u de vraag persoonlijke gegevens aan te geven. De beantwoording van deze vragen is vrijwillig. Alle op de website van RAUCH verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen, verwerkt en doorgegeven voor onze dienstverlening aan u, voor de verzending van productgegevens of voor het bieden van service. RAUCH garandeert, dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld volgens de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

  • Auteursrecht

Op logo's, tekst, foto's, grafieken en overige inhoud op de RAUCH-website rusten auteursrechten en overige beschermende wetten. Zonder toestemming van RAUCH mag de inhoud van deze website niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Het gebruik van foto's is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke doeleinden.

  • Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze website is met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle getoonde foto's, teksten, prijzen en overige weergaven vormen niet-bindende gegevens. Wijzigingen blijven voorbehouden. Voor vergissingen aanvaardt RAUCH geen aansprakelijkheid.

RAUCH sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze website, uit. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onverminderd van kracht.

Deze website bevat links of andere koppelingen naar websites van derden. Via deze koppelingen kunt u de website van RAUCH verlaten. RAUCH heeft geen controle over deze inhoud van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die zich daar bevindt, en is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg kan zijn van dergelijke inhoud. Alle koppelingen worden uitsluitend als service voor bezoekers aangeboden.

  • Colofon

Uitgever:
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Adres:
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
Landstraße 14
D-76547 Sinzheim
Tel.: 07221-985-0
Fax:  07221-985-200
E-mail: info@rauch.de

Postadres:
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
Postfach 1162
D-76545 Sinzheim

Directeuren: Hermann Rauch, Norbert Rauch, Martin Rauch, Wilfried Müller
Handelsregister B van het Amtsgericht Mannheim HRB Nr. 210227 Btw-nummer: DE 811162437