Award of Merit - Innovation into Practice

Dr. h.c. Norbert Rauch onderscheiden op de International VDI-Conference Land.Technik AgEng 2017 met de "Award of Merit - Innovation into Practice".

Om de 2 jaar worden persoonlijkheden uit de landbouwtechniek door de gerenommeerde Europese vereniging EurAgEng (European Agricultural Engineers) onderscheiden voor hun belangrijke innovaties en verdiensten in de branche van de landbouwtechniek. Naar aanleiding van de International VDI-Conference Land.Technik AgEng 2017 in Hannover werd aan Dr. h.c. Norbert RAUCH deze hoge onderscheiding verleend.

Norbert Rauch benadrukte in zijn dankwoord dat hij deze grote eer namens alle ingenieurs en medewerkers van de firma RAUCH in ontvangst neemt. De nu bekroonde innovatie, aldus de heer Rauch, is de verdienste van het volledige RAUCH-team.

Verder ondertreepte de heer Rauch het wereldwijde belang van deze International VDI-Conference als sterke impuls voor geweldige innovaties in dienst van de wereldwijde landbouw. Daarbij staan duurzame innovaties centraal: het verhogen van de vruchtbaarheid van de bodem, het voorkomen van belasting van het milieu en het waarborgen van de kwaliteit van de voedingsmiddelen.